Category: Bhakti (Devotional) Talks

READ BHAKTI TALKS

Lingashtakam

Lingashtakam   Brahma Murari Sura architha Lingam, Nirmala bashitha Shobitha Lingam l Janmaja dukha vinasaka lingam, That pranamami sada shiva lingam ll   Deva Murari pravarchitha Lingam, Kama dahana Karunakara lingam l...

Read More
Loading